Nøkkelpersoner

Ledergruppa i Trafikkforum består av styret, rådgivere og administrasjon.