Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Trafikkforum har tatt del i arbeidet med nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som startet opp i mars i år. Fristen for å levere merknader har nå gått ut, og den endelige utgaven av tiltaksplanen skal foreligge i februar 2018

Trafikkforum har hatt fokus på at tidligere tiltaksmål om økt omfang av øvelseskjøring må konkretiseres dersom det skal ha en hensikt å beholde tiltaksmålet. De to siste tiltaksplanene har begge inneholdt målformuleringer om å øke omfanget av øvelseskjøring, men uten å konkretisere intensjonen med mengdetreningen. De tidligere tiltaksplanene har manglet formuleringer om at elevene skal ha anledning til å mengdetrene mye og selvstendig etter å ha gjennomført formell føreropplæring på trafikkskolen men før førerprøve.

Trafikkforum har ønsket å konkretisere dette, og i utkastet til Nasjonal tiltaksplan som forelå i oktober så det ut til at vi hadde fått gehør for dette, med følgende formulering i utkastet til tiltaksplan:

«Mengdetrening bidrar til å styrke opplæringen som gis ved trafikkskolen. Gjentatt øving over tid gir mer erfaring og bidrar til å redusere ulykkesrisikoen. Mellom de obligatoriske delene i føreropplæringen og spesielt etter siste obligatoriske del (trinn 4) bør eleven gjennomgå tilstrekkelig mengdetrening for å forberede seg til kjøring på egen hånd. Erfaringer viser at det ofte går for kort tid mellom trinn 4 og førerprøven til at nødvendig mengdetrening kan gjennomføres.»

Se referat fra oppstartsmøtet her