Om Trafikkforum

Verdier

Trafikkforums kjerneverdier er: • Raus• Engasjert• Ansvarlig Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.

Formål

Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. Trafikkforum har som formål å ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og …

Nyhetsbrev

Her finner du nyhetsbrev fra Trafikkforum fra 2014 og frem til i dag. 2019 Nyhetsbrev nr 1 – 2019 (last ned) OmrådegjennomgangenGyldig fraværMedlemsfordel på kurs: 3 for 2!Nyhet! Bransje…

Strategi 2020

Strategi 2020 er et strategidokument som ble utarbeidet i perioden 2012 – 2015. Arbeidet ble ferdigstilt på Trafikkforums strategisamling i desember 2015 , og lagt frem for landsmøtet våren 2016. …

Trafikkforums vedtekter

Trafikkforums vedtekter ble senest revidert ved Trafikkforums landsmøte i 2020. Årsaken til vedtektsendringen i 2020 var å gi styret fullmakt til å fusjonere datterselskapet Trafikkforum servicese…

Styret og administrasjonen

Beskyttet: Dokumenter og protokoller

Her finner du vedtekter, strategidokumenter og landsmøteprotokoller. Vedtekter Gjeldende vedtekter vedtatt på Trafikkforums landsmøte 2020 Vedtekter med endringer som vedtatt på Trafikkforu…

Samfunnsoppdraget

Norske trafikkskoler er tildelt et betydelig samfunnsansvar. På vegne av storsamfunnet skal vi ivareta en føreropplæring som bidrar til nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i t…

Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑