Om oss

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforum-teamet:

Kine Osan
Kine Osan
Daglig leder – Trafikkforum
Inge Jonstrøm
Inge Jonstrøm
Styreleder – Trafikkforum
Stig Anders Ohrvik
Stig Anders Ohrvik
Rådgiver og styremedlem – Trafikkforum
Mia Camilla Trøim Dirdal
Mia Camilla Trøim Dirdal
Styremedlem – Trafikkforum
Martin Brekke
Martin Brekke
Styremedlem – Trafikkforum
Kai Andre Fegri
Kai Andre Fegri
Styremedlem – Trafikkforum
Anette Ødegård Neef
Anette Ødegård Neef
Varamedlem – Trafikkforum
Andreas Trulsen
Andreas Trulsen
Varamedlem – Trafikkforum
Unn Berit Jonstrøm
Unn Berit Jonstrøm
Fakturering og sentralbord – Trafikkforum
Verdier

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en sam…

Mål

Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. Trafikkforum har som formål å ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og bistan…

Samfunnsansvaret

Norske trafikkskoler er tildelt et betydelig samfunnsansvar. På vegne av storsamfunnet skal vi ivareta en føreropplæring som bidrar til nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikk…

Strategi 2020

Strategi 2020 er et strategidokument som ble utarbeidet i perioden 2012 – 2015. Arbeidet ble ferdigstilt på Trafikkforums strategisamling i desember 2015 , og lagt frem for landsmøtet våren 2016…

Trafikkforums vedtekter

Trafikkforums vedtekter ble senest revidert ved Trafikkforums landsmøte i 2022. Årsaken til vedtektsendringen i 2022 var å gi valgkomiteen bedre anledning til å utføre sitt oppdrag.

Nyhetsbrev

Her finner du nyhetsbrev fra Trafikkforum fra 2014 og frem til i dag. 2021 Nyhetsbrev nr 8 – 2021 Ny midlertidig forskrift Nyhetsbrev nr 7 – 2021 Hodet over vannet Nyhetsbrev nr 6 – …

Beskyttet: Dokumenter og protokoller

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

av Anders Noren.

opp ↑