Raus - engasjert - ansvarlig

Om Trafikkforum

Raus, engasjert og ansvarlig

Trafikkforum er det rause trafikkskoleforbundet for engasjerte trafikklærere og ansvarlige trafikkskoler. Våre kjerneverdier tar utgangspunkt i en delingskultur der vi ønsker oss at alle trafikkskoler i Norge skal ha et godt faglig fundament, og ta del i en pågående kompetanseutvikling for å bli stadig bedre. Engasjerte trafikklærere ønsker å utvide sin faglige horisont og...

Samfunnsansvaret

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til...

Norges nest største trafikkskoleforbund

Trafikkforum er Norges nest største trafikkskoleforbund. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert hos oss. Trafikkforum skal: bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter være en samfunnsaktør som blir lyttet til bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen...