Raus, engasjert og ansvarlig

Trafikkforum er det rause trafikkskoleforbundet for engasjerte trafikklærere og ansvarlige trafikkskoler. Våre kjerneverdier tar utgangspunkt i en delingskultur der vi ønsker oss at alle trafikkskoler i Norge skal ha et godt faglig fundament, og ta del i en pågående kompetanseutvikling for å bli stadig bedre. Engasjerte trafikklærere ønsker å utvide sin faglige horisont og kompetanse, og ansvarlige trafikkskoler legger til rette for at trafikklærerne kan utvikle seg faglig.