Høringsnotat om fraværsregler

Trafikkforum har vært én av flere aktører som i lenger tid har jobbet med å få endret fraværsreglene. I dag kom høringen der det fremgår at Regjeringen foreslår en lemping på fraværsregelen slik den fremstår i dag. Sikkerhetskurs på øvingsbane og deler av Sikkerhetskurs på vei blir her foreslått som dokumentert fravær som kan unntas fraværsgrensen. Det bemerkes at dette kun gjelder klasse B. En liten seier og gjennomslag er det, men slik Trafikkforum ser det må vi fortsette å jobbe på.

Trafikforum vil lage et svar på denne høringen. Svaret kan også leses her om kort tid.

Har du inspill til saken? Send oss gjerne dine tanker og meninger på mail: post@trafikkforum.no

Trykk på linken for å lese notatet: https://www.regjeringen.no/contentassets/57cbe8eee81d42ac95f1859468b056fb/horingsnotat-forslag-til-forskriftsendringer-fravarsgrensen-og-trafikkopplaring.pdf

You must be logged in to post a comment.