Teoritentamen.no

Teoritentamen.no er et helhetlig læringsverktøy som med fordel kan brukes for å nå målene i føreropplæringen uten å miste alle delene i prosessen på veien.

Fordelen med teoritentamen.no er at det ikke bare er en oppgavesamling, men også et digitalt teorikurs med spill, illustrasjoner, lyd og video.

Teoritentamen.no kan dermed møte både taktile, auditive og visuelle persepsjonspreferanser, og er dermed et veldig godt supplement til den læringen som skjer på trafikkskolen.

Teoritentamen.no har også innebygget en algoritme som gir personalisert læring. Den tar utgangspunkt i resultater på oppgavene og progresjonen i kurset, og gir individuell tilbakemelding og tips til hva man burde jobbe med. På denne måten er det enklere å identifisere eventuelle kunnskapshull, lese seg opp eller se en video – og forhåpentligvis tette hullet.

 

 

Gå til teoritentamen.no