Lærerveiledning klasse AM146

På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir forstått og brukt på en mest mulig lik måte.

Læreplanen gir stor pedagogisk frihet for trafikklæreren, det vil derimot være nødvendig å ha en felles faglig plattform og samtidig utarbeide en noenlunde lik praksis med bakgrunn i intensjonene som ligger til grunn for Sikkerhetskurs i trafikk. Individuelle hensyn, ulike øvingsområder og andre faktorer har betydning for hvordan kurset organiseres og gjennomføres.

Denne lærerveiledningen er utarbeidet for å hjelpe læreren til å gjennomføre sikkerhetskurs i trafikk på en bedre måte. På tross av ulikheter og individuelle tilpasninger, vil veilederen bidra til at opplæringen utgjør likt fokus og lik måloppnåelse.

Veiledningen gir tips og råd til hvordan læreplanteksten kan forstås og gjennomføres, men trafikklæreren har gjennom sin kompetanse og erfaring mulighet til å tilpasse dette til sin egen måte, dette basert på tilgjengelig øvingsområde, individuelle elevbehov og andre faktorer som har betydning for undervisningen.

Denne lærerveiledningen er utarbeidet av Nord universitet – Trafikkfag v/Universitetslektor Jan Petter Wigum. Arbeidet er gjort med bidrag fra Trafikkforum v/Tore Johannessen, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, v/Vegar Johansen og Ellen Margrethe Ramstad og universitetslærer Petter Bogfjellmo, Nord universitet.

Lærerveiledningen kan lastes ned som pdf her:

Lærerveiledning AM146