Feltholder

En feltholder eller kursholder er en sensor som måler bilens bevegelser i sideretning, og varsler om bilen er på vei ut av feltet uten at det er planlagt. Noen biler kan også ha systemer som sørger for å holde bilen på riktig kurs. Noen feltholdere er avhengig av god vegoppmerking for å fungere, andre feltholdere bruker vegkanten som referanse. På noen kjøretøy kombineres feltholderen med en sensor som følger forankjørende, slik at kjøretøyet kan svinge unna hindringer ved å simulere forankjørendes bevegelser i sideretning.