Tunnel- og tunnelsikkerhet

Tunnel- og tunnelsikkerhet

  • Fakta om tunnel og tunnelsikkerhet og ønsket adferd
  • Ekskursjon i tunnel – rømningsveier og sikkerhetsutstyr

Sted: Vegtrafikksentralen

Tid: Onsdag 1. mars kl 20:00

Medlemspris: Kr 1500,-

Ikke-medlemmer: 2500,-