Trafikkforums TARMAC (Asfaltkjøring på bane ) BIL

Dato: 23. April 2019 (oppmøte på Vålerbanen kl 11:30)

Sted: Vålerbanen

Kursholder: Tore Johannessen

Tema:

  • Egenutvikling
  • Presis kjøreteknikk
  • Førerstøtteteknologi
  • Hvilke energier er det viktig at du er kjent med?
  • hvordan «spille på lag» med kjøretøyet

Organisering:

11:30 – 13:00 – Forventningsavklaring

13:00 – 17:00 – Praksis med refleksjonspauser

17:00 – 18:00 – Oppsummering og refleksjon

Deltakere må selv stille med bil. (gjerne 2 deltakere  i hver bil)

Pris:

Medlemspris : 2800kr pr deltaker

Ikke medlem: 3300kr pr deltaker

Vi er avhengig av nok påmeldte for å få gjennomført kurset…

Avbestilling:

Har du meldt deg på kurs og av ulike grunner ikke kan møte, er det viktig at du gir oss beskjed. Dette skal skje skriftlig på mail til post@trafikkforum.no senest 7 dager før kurset starter. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart faktureres halv kursavgift. Full kursavgift belastes deltaker om ikke korrekt avmelding foreligger. Unntak ved fremlegg av legeerklæring. Kurs som er merket med «bindende påmelding» eller «påmeldingsfrist» gir ikke mulighet til avmelding.