Stig Anders Ohrvik

Trafikklærer- og faglig lederutdanning fra Statens trafikklærerskole. Samfunnsvitenskap og samfunnsfagdidaktikk (PPU) fra Nord universitet, IKT i læring fra NTNU og trafikkpedagogisk veiledning fra OsloMet. Erfaring både fra private trafikkskoler og det offentlige skoleverket, og har også drevet egen trafikkskole. Ansatt i Trafikkforum siden 2014, først som daglig leder og siden som rådgiver. Ansvarsområde: Rådgivning, veiledning, undervisning, kommunikasjon, kontakt med politiske myndigheter og fagmyndigheter.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum