Stig Anders Ohrvik

Trafikklærer- og faglig lederutdanning fra Statens trafikklærerskole. Mastergrad i samfunnsvitenskap, bachelorgrad i sosiologi og allmennlærerutdanning (PPU) i samfunnsfag fra Nord universitet. IKT i læring fra NTNU og trafikkpedagogisk veiledning fra OsloMet. Erfaring både fra private trafikkskoler og det offentlige skoleverket, og har også drevet egen trafikkskole. Ansatt i Trafikkforum siden 2014, som daglig leder fra 2014 – 2018, og som rådgiver fra 2018.