OM Trafikkforum


Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for engasjerte trafikklærere og ansvarlige trafikkskoler.

Trafikkforum har som formål å…

Ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og bistand til skolene.

Trafikkforum arrangerer jevnlig kurs, medlemsmøter og arbeidssamlinger som har til hensikt å gi trafikklæreren erfaringer og opplevelser som fører til økt kompetanse.

Faglig utvikling og kompetanseheving er et satsingsområde, og Trafikkforum tar sikte på å være en betydelig leverandør av etterutdanningskurs når det blir krav om etterutdanning og resertifisering av trafikklærere i fremtiden.

Trafikkforum bistår også medlemmene med råd og veiledning.

Være premissleverandør for utviklingen av bransjens rammevilkår gjennom påvirkning av myndigheter og opinion.

Trafikkforum bruker mye tid på å bedre rammevilkårene i bransjen.
Vi har tatt aktivt del i arbeidet med evaluering av læreplanverket med påfølgende forskriftsendring i 2017. Vi har også deltatt i evaluering av trafikklærerkompetansen, og foreslått fremtidige krav til kompetanse. Vi har kjempet for tiltak mot piratvirksomhet, vi har argumentert for at trafikkopplæring skal gi gyldig fravær i videregående skole, og vi har argumentert mot delt MC-prøve.
Vi vil fortsette å jobbe målrettet for bedre rammevilkår også i fremtiden, til fordel for gode trafikkpedagogiske løsninger, bedre trafikksikkerhet og lavere risiko i trafikken. Trafikkforum samarbeider godt med både fagmyndigheter og andre aktører som jobber for og med trafikksikkerhet og trafikkpedagogikk.

Tilby medlemmene rabattert undervisningsmateriell og relevant rekvisita gjennom organisasjonens servicesenter.

Trafikkforum utgir egne lærebøker i ulike format, både på papir som ebok og som lydbok. I tillegg utvikler vi sammen med våre samarbeidspartnere stadig nye læringsverktøy tilpasset ulike plattformer, slik at alle skal ha en optimal mulighet til å lære, tilpasset sine egne forutsetninger.

Trafikkforums kjerneverdier er…
ENGASJERT
ANSVARLIG

Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for engasjerte trafikklærere og ansvarlige trafikkskoler.


Erik Steinbråten

Erik Steinbråten

Styreleder
Inge Jonstrøm

Inge Jonstrøm

Styremedlem
Kai Andre Fegri

Kai Andre Fegri

Styremedlem
Mia Trøim

Mia Trøim

Styremedlem
Siv Olaussen

Siv Olaussen

Administrativ leder
Tore Johannessen

Tore Johannessen

Rådgiver
Unn Berit Jonstrøm

Unn Berit Jonstrøm

Ordre og faktura
Stig Anders Ohrvik

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, styremedlem

Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑