Nyheter

Engasjerte trafikklærere og ansvarlige trafikkskoler

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.


Les mer om Trafikkforum
Medlemsfordeler
Bli medlem!

Fremhevet innlegg

Kurs Trafikkforum

Trafikkforum

Læreplanens 7 gjennomgående temaer (ÅLESUND)

(28. November 2018)

Sted: Ålesund

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)


Trafikkforum

Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei (TRØNDELAG)

(12. Desember 2018)

Sted; TRØNDELAG

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


Trafikkforum

Trafikant i mørket – Gjennomføring og tilrettelegging for opplevelser

(3. Januar 2019)

Sted: Bærum

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


Trafikkforum

Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei (STORD)

(08. Januar 2019)

Sted; STORD

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


Trafikkforum

Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei (FREDRIKSTAD)

(18. Januar 2019)

Sted: Fredrikstad

Mer informasjon & påmelding (FULLT)

 


Trafikkforum

Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei (SØRLANDET)

(22. Januar 2019)

Sted; MANDAL

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


Fagdag_3.10.jpg

FAGDAG 3.10 ALTA

(25. Januar 2019)

Sted: Alta

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


 

Trafikkforum

Trafikkforum ICE DRIVE

(Mandag 11. Februar 2019)

Sted: Gol

  Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


Trafikkforum

Trafikkforum ICE DRIVE

(Tirsdag 12. Februar 2019)

Sted: Gol

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


 

Trafikkforum

Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei

(19. Februar 2019)

Sted; Bærum

Mer informasjon & påmelding (FULLT)

 


Trafikkforum

Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei

(20. Februar 2019)

Sted; Bærum

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)


 

l_835230071Fagdager HC

(28. Februar 2019)

Sted: Oslo

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


l_835230071Tungbil seminar

(14. Mars 2019)

Sted:

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


 

Trafikkforum

Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei/ med Snøscooterkjøring!

(RIKSGRENSEN)

 

(Fredag 22. Mars 2019)

Sted: Riksgrensen

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


l_835230071Fagdag MC

(29. Mars 2019)

Sted:

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)


 

Trafikkforum

Trafikkforums landsmøte 2019

(Fredag 5. April 2019)

Sted: Oslo – Kiel

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 


 

Trafikkforum

Trafikkforums TARMAC (Asfaltkjøring på bane) bil

( 23. April 2019)

Sted: Våler

Mer informasjon & påmelding (TRYKK HER)

 

 

 

 

 

Flere kurs kommer snart…..

 

Fremhevet innlegg

Trafikkforums landsmøte 2019

Trafikkforums landsmøte 2019

 

 

Dato: 5. April 2019

Sted: Oslo

 

Trafikkforums landsmøte blir avholdt fredag 5. April 2019 kl 11:00 på MS Coloar Magic, Hjortnes kaia, oslo.

Møtet blir avholdt mens skipet ligger til kai, slik at deltagelse på landsmøte er uavhengig av turen til Kiel.

 

For å se program, og mer detaljert oversikt trykk linken under:

INVITASJON LANDSMØTE 2019

 

Påmelding skjer ved at skjema sendes Unn Berit på kontoret. 

Epost: Post@trafikkforum.no

Telefon: 63871525

 

 

Trafikklærer klasse B

Ledig stilling som trafikklærer hos Follo Trafikkteam.

Vi trenger trafikklærer til undervisning i klasse B.

Follo Trafikkteam er en veletablert trafikkskole med et godt renommé og som stadig er i vekst. Vi tilbyr en trygg og givende arbeidsplass sammen med hyggelige kolleger og motiverte elever. Hos oss vil du bli en del av et sammensveiset team, vi er opptatt av trivsel og gode arbeidsforhold.

Vi kan tilby:

– Godt faglig miljø

– Kolleger med god erfaring

– Fleksibilitet i hverdagen

– Mulighet for å styre egen arbeidsdag

– Konkurransedyktige vilkår

Som trafikklærer hos Follo Trafikkteam vil dine oppgaver være:

– Teoretisk og praktisk undervisning klasse B

– Undervise trafikalt grunnkurs

– Eventuelt undervisning i klasse B96/BE

Du er:

– Du er godkjent trafikklærer i klasse B (og gjerne B96/BE)

– Du er selvstendig, men liker lagarbeid

– En som ønsker å utvikle seg faglig.

Lyst til å bli enda bedre kjent med oss? Sjekk bloggen vår! 

Spørsmål om stillingen? Ring Grim Ketil 930 80 778

Sendt e-post ved interesse: lappen@follotrafikkteam.no

Sommerhilsen 2018

Seks måneder ut i 2018 og etter noen særdeles fine uker og måneder ihvertfall i den sørlige delen av landet, er det for sent å si at sommeren står for døren. For mange i bransjen er det kanskje også på grensen til provoserende å antyde at ferien står for døren, ettersom sommeren er den mest hektiske tiden på året, B-elevene står i kø for å få kjøre mest mulig i ferien for å unngå fravær, A-elevene presser på for å få anledning til å kjøre mest mulig motorsykkel på egen hånd før sesongen er over, og BE-elevene presser på for å få lov til å kjøre med ny campingvogn på ferie, samtidig som ventetiden på førerprøve er lang som et vondt år. Les mer «Sommerhilsen 2018»

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Hovedkonklusjonen er at føreren må ha høy kompetanse for å kunne ta over når systemene ikke gjør det de skal. Utviklingen av førerstøttesystemer og økende grad av autonomi gir derfor ikke grunn til å redusere innholdet i føreropplæringen, er konklusjonen etter en fagsamling på Golsfjellet i februar.

Les mer «Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk»

Klart for utprøving av førerløse kjøretøy

Like før jul ble «Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy» vedtatt enstemmig i Stortinget, og fra 1. januar 2018 kan det dermed gjøres unntak fra veitrafikklovens bestemmelser om fører i kjøretøyet. Ruter er tidlig ute med å undersøke hva som er mulig på kort sikt. Sjåførene i selskapet tror ikke de blir overflødige med det første, men er bekymret for rekrutteringen, skriver Fagbladet. Les mer «Klart for utprøving av førerløse kjøretøy»

Krav om disposisjonsrett over lærevogn – men fortsatt tillatt med dobbelt pedalsett

Fra 1.1.2018 blir det krav om at godkjent opplæringsinstitusjon må ha disposisjonsrett over kjøretøy godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn i klasse B, men det blir fortsatt fritt frem å eie kjøretøy med dobbelt pedalsett som ikke er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn.  Les mer «Krav om disposisjonsrett over lærevogn – men fortsatt tillatt med dobbelt pedalsett»

Baneleien ved NAF Øvingsbaner justeres f.o.m. 1. januar 2018 til kr. 1.200,-,- pr. elev.

Høring om gebyr for tunge kjøretøy

ATL og Trafikkforum har avgitt høringsuttalelse til en forskrift om lokalt gebyr for tunge biler i Oslo.

Vi er imot forslaget slik det foreligger, siden det det vil gi en vesentlig høyere kostnad for å gjennomføre føreropplæring i Oslo.

Vi ber derfor om at kjøretøy som brukes til trafikkopplæring unntas fra trafikkregulerende gebyrer.

 

Les hele høringssvaret her:
Svar på høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune

Continental Driving Experience

Trafikkforum og Continental inviterer til trafikksikkerhetsdag på Vålerbanen søndag 24. september. Under kyndig veiledning og trygge forhold setter vi naturkrefter og kunnskap på prøve, så her kan du få en kjøreopplevelse utenom det vanlige. Dette blir en dag med fokus på kjøreteknikk, mestring, fart og spenning kombinert med trafikksikkerhet.   Les mer «Continental Driving Experience»

En kime til mer samarbeid?

Trafikkforum og ATL har i det siste samarbeidet om flere store og viktige saker. Både fravær i videregående skole og tiltak mot piratvirksomhet er eksempler på store og tunge saker som organisasjonene lenge har arbeidet tett sammen om, og nylig ble det kjent at Trafikkforum og ATL forener kreftene i utvikling av et felles administrasjonsverktøy basert på Trafikkforums TSP og ATLs Nettadmin. Les mer «En kime til mer samarbeid?»

Føreropplæring som prosjektarbeid i vgs?

Trafikkforum og ATL var i slutten av april som kjent i møte med statssekretør Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet for å diskutere fraværsreglene. Vi fikk der anledning til å beskrive hvorfor fraværsreglene er et problem for føreropplæringen, og fikk både anledning til å forklare at problemet er knyttet opp mot måloppnåelsen i læreplanverket og trafikksikkerhetsarbeidet, og vi fikk anledning til å presentere våre forslag til løsning på problemet. Les mer «Føreropplæring som prosjektarbeid i vgs?»

Trafikkopplæringsforskriften er klar – hva med nye læreplaner?

Med tanke på forestående forskriftsendring i troff med tilhørende endring i læreplanverket fra 1. januar, har Trafikkforum bedt Vegdirektoratet avdeling Tilsyn og kontroll om tilbakemelding på hvordan de forholder seg til enkelte utfordringer knyttet til undervisningsplaner og faglig leder og undervisningspersonellets plikter. Les mer «Trafikkopplæringsforskriften er klar – hva med nye læreplaner?»

Føreropplæring er viktig for samfunnet

«Satsingen på en føreropplæring med bedre struktur og kvalitet er et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet og for nullvisjonen. Opplæringen legger betydelig vekt på å utvikle risikoforståelse, selvinnsikt og evne til vurdering av egen adferd hos kandidatene.»

-Samferdselsdepartementets stortingsmelding om trafikksikkerhet
(Meld. St. 40 (2015 –2016))

Les mer «Føreropplæring er viktig for samfunnet»

Høringssvar støtter ledsagerregistrering

En av de mest spennende milepælene i 2016 bortsett fra revisjonen av læreplanene gjemmer seg bak formuleringen «Enkelte mindre endringer knyttet til øvingskjøring, herunder krav om registrering av ledsager».

Vegdirektoratets forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27 og 29 inneholder en mulighet som bransjen har bedt om i lang tid.

Trafikkforum har tatt opp spørsmålet jevnlig, som f.eks. i møte med samferdselsdepartementet i mai 2015 og i møte i vegdirektoratet i mai 2016. Vi har også referert til ønsket ved flere anledninger både før og siden, senest i vårt høringssvar 30. september, hvor vi uttalte følgende:

HUSK: Kurs i presis kjøreteknikk, Gol 28. oktober

Presis kjøreteknikk i hele opplæringsforløpet

  • Hvordan videreutvikle presis kjøreteknikk fra trinn 2 til trinn 4?
  • Hvilken metodikk bruker vi på de forskjellige nivåene?
  • Hvilket nivå skal eleven være på?
  • Erfaring og opplevelser med praktiske øvelser i egen bil
  • Refleksjon og oppsummering

Tid: Fredag 28. oktober 2016 kl 9:00 – 16:00

Sted: Pers hotell, Gol

Medlemspris: 2400,-

Andre: 3500,-

Veileder: Tore Johannessen

 

Påmelding her