Kurspåmelding

Menneske eller maskin

  • Hvordan kan vi fortsette arbeidet med 0-visjonen? Er løsningen mennesket, kjøretøyet eller veien? Hvordan kan føreren utnytte mulighetene i dagens og fremtidens førerstøttesystemer?
    Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm
    Tid: 15. november 2016 kl 18 – 20

    Lukket medlemsarrangement, gratis for medlemmer i Trafikkforum

    Arrangør: Trafikkforum og Continental