Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei (SKI)

Dato: 21. Januar 2019 (kl 13:00 til 17:00)

Sted: Åsenveien 1 . 1400 ski.

Kursholder: Tore Johannessen

Tema:

  • Hvordan videreføre elevens opplevelser og erfaringer?
  • Bli bevist på metodevalg
  • Lærerplanens røde tråd
  • Hvordan se sammenhengen mellom de to sikkerhetskursene (lærer og elev)
  • Tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer

Pris:

Medlemspris : 1300kr pr deltaker

Ikke medlem: 1800kr pr deltaker

Vi er avhengig av nok påmeldte for å få gjennomført kurset…

FULT