Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til sikkerhetskurs- Bergen

Fra sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei

Dato: 24 oktober kl 10.00-14.00

Sted: Nesttun Trafikkskole, Fanaveien 27, Bergen

Kursholder: Tore Johannessen

Tema:

*Hvordan videreføre elevens opplevelser og erfaringer?
*Bli bevist på metodevalg
*Lærerplanens røde tråd
*Hvordan se sammenhengen mellom de to sikkerhetskursene (lærer og elev)
*Tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer

Pris:
Medlemspris: 1300kr

Ikke medlem: 1800kr pr deltaker

Har du meldt deg på kurs og av ulike grunner ikke kan møte, er det viktig at du gir oss beskjed. Dette skal skje skriftlig på mail til post@trafikkforum.no senest 7 dager før kurset starter. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart faktureres halv kursavgift. Full kursavgift belastes deltaker om ikke korrekt avmelding foreligger. Unntak ved fremlegg av legeerklæring. Kurs som er merket med «bindende påmelding» eller «påmeldingsfrist» gir ikke mulighet til avmelding.