Fra Sikkerhetskurs på øvingsbane til Sikkerhetskurs på vei (Førde)

Dato: 6. Februar 2019 (10:00 – 14:00)

Sted: Hatlestad Trafikkskole (SCANDIC Sunnfjord)

Kursholder: Tore Johannessen

Tema:

  • Hvordan videreføre elevens opplevelser og erfaringer?
  • Bli bevist på metodevalg
  • Lærerplanens røde tråd
  • Hvordan se sammenhengen mellom de to sikkerhetskursene (lærer og elev)
  • Tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer

Pris:

Medlemspris: 1300kr

Ikke medlem: 1800kr pr deltaker