Førerstøttesystemer og presis kjøreteknikk – Tromsø

Førerstøttesystemer og presis kjøreteknikk

  • Hvilken betydning har presis kjøreteknikk?
  • Hvilken betydning har førerstøtteteknologi?
  • Hva kan vi overlate til førerstøttesystemene, og hva må vi gjøre selv?
  • Fordeler, ulemper og utfordringer med rollefordelingen mellom fører og teknologi
  • Tid: 16. januar 2018 kl 17:00 – 21:00
  • Sted: NAF Øvingsbane, Ringveien 688, 9266 Tromsø
  • Ansvarlig: Tore Johannessen
  • Kursavgift: 990,-

Sted: NAF Øvingsbane, Ringveien 688 9266 Tromsø
Kursansvarlig: Tore Johannessen
Tid: 16. januar 2018 kl 17:00 – 21:00