Førerstøttesystemer og presis kjøreteknikk – Skedsmokorset

Førerstøttesystemer og presis kjøreteknikk

  • Hvilken betydning har presis kjøreteknikk?
  • Hvilken betydning har førerstøtteteknologi?
  • Hva kan vi overlate til førerstøttesystemene, og hva må vi gjøre selv?
  • Fordeler, ulemper og utfordringer med rollefordelingen mellom fører og teknologi
  • Tid: 29. november 2017 kl 17:00
  • Sted: Trafikkforum/Hønsen Sjåførskole, Vestvollveien 30B, Skedsmokorset
  • Ansvarlig: Tore Johannessen
  • Kursavgift: 990,-

Sted: Trafikkforum/Hønsen Sjåførskole, Vestvollveien 30B, Skedsmokorset
Kursansvarlig: Tore Johannessen
Tid: 29. november kl 17:00