Raus - engasjert - ansvarlig

For Trafikklærere

Trafikklærer

Vi sørger for faglig utvikling av trafikklærere! Vi tilbyr indivudiell veiledning og kurs. Sjekk vår kurskalender…

Hvis man i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der

Søren kierkegaard
Fotografi efter blyantstegning udført ca. 1840 af N. C. Kierkegaard
out of focus lights on rainy weather
Photo by Ave Calvar Martinez on Pexels.com