Fagsamling faglige ledere – Sammenhengen mellom de to sikkerhetskursene

Dato: 27. Mars 2019 (10:00 – 17:00)

Sted: NAF øvingsbane Sotra

Kursholder: Tore Johannessen

Tema:

  • Hvordan videreføre elevens opplevelser og erfaringer?
  • Bli bevist på metodevalg
  • Lærerplanens røde tråd
  • Hvordan se sammenhengen mellom de to sikkerhetskursene (lærer og elev)
  • Tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer
  • Faglig leders ansvar og plikter i forhold til gjennomføringen av Sikkerhetskursene

Pris:

Medlemspris: 1300kr


Sidekolonne