Fagdag moped

Trafikkforum arrangerer

Fagsamling AM 146

  • Tid: Mandag 19. mars
  • Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
  • Tidsramme: 10 – 15
  • Kursansvarlig: Tore Johannessen
  • Innlegg av: Jan Petter Wigum, Nord universitet

Tema:

  • Har vi kommet noe lenger etter innføring av ny opplæringsmodell?
  • Hvordan organisere opplæringen?
  • Hvordan sikrer vi like konkurransevilkår i bransjen?
  • Avsluttende teoretisk eksamen – fordeler og ulemper
  • Et arbeidsverktøy for å oppnå de ulike målene

Kursavgift: 1990,-

(Inkluderer lunsj og pausemat)