Fagdag 3.10 ALTA

Sted: NAF øvingsbane ALTA

Tid: 25. Januar 2019 kl 09.00 – 16:00

 

Kursholder: Fagråd 3.10

Tore Johannessen (TF)

Stein Magne Olsen (NORD)

Pål Andersen (ATL)

Morten Fransrud (NAF)

 

FAGDAG 3.10

Det er fortsatt stor etterspørsel etter fagdag 3.10. Fagrådet arrangerer nå fagdag på NAF øvingsbane i Alta.

Mål for kurset:

Læreren skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å tilrettelegge for læringsprosesser. Prosessene skal videreutvikle eleven slik at ulykker unngås.

 

Påmelding skjer direkte til NAF øvingsbane ALTA ved Øivind.

Kontakt Øivind på: 917 78 644

 

Fagdag 3.10