Raus - engasjert - ansvarlig
Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

HMS kurs for arbeidsgivere

1. juni kl. 15:00 19:00

Trafikkforum kan endelig tilby HMS-kurs for arbeidsgivere. Kurset er tilpasset for trafikkskolebransjen.

Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til innhold i opplæring. Kurset gir godkjent kursbevis for gjennomført opplæring i HMS etter arbeidsmiljølovens § 3-5 som krever at arbeidsgiver skal gjennomføre opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Kurset dokumenteres med kursbevis for gjennomført HMS opplæring for arbeidsgivere i henhold til offentlige krav.

Kurset vil ta for seg de ulike risikoforholdene som gjør seg gjeldende på en trafikkskole.

Det er ifølge arbeidsmiljøloven §3-5 at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har den nødvendige kompetanse til å føre kontroll med arbeidet som blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf.arbeidsmiljøloven §3-2 første ledd bokstav b.

Det blir erfaringsutveksling og kurset legges opp til å kunne drøfte sammen, som for eksempel hvilke risikofaktorer som er gjeldende på en trafikkskole.

Torsdag 01.06.23 KL: 1500-1900

Oppmøtested: Hønsen Sjåførskole, Vestvollveien 30, 2019 Skedsmokorset

Veileder: Kai Fegri er HMS rådgiver

Kurspris kr 1000 kr for medlemmer i Trafikkforum

Kurspris kr 2500 kr for Ikke medlemmer i Trafikkforum

Bindende påmelding!