Trafikkpedagogisk utvikling

Den norske trafikkopplæringsmodellen legger vekt på å gi eleven opplevelser og erfaring som skal gjøre eleven i stand til å vurdere risikosituasjoner selv, og ta egne valg med høy beslutningskvalitet. For å oppnå dette må rammeverket, forskrift og læreplan, ligge til rette.

Men for å lykkes med en god læreplan er det også en forutsetning at trafikklæreren har riktig kompetanse til å sette læreplanens intensjon ut i livet. Ulykkesstatistikken viser at det har vært riktig å satse på trafikklærere med høy kompetanse.

Trafikkforum tar aktivt del i arbeidet med å videreutvikle gode trafikkpedagogiske løsninger. En av de viktigste arenaene for trafikkpedagogisk utvikling er Forum for trafikkpedagogikk, som består av Nord universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen vegdirektoratet, Autoriserte trafikkskolers landsforbund og Trafikkforum. I tillegg er Norges Automobil-Forbund tilknyttet medlem.

Trafikkforum tar også aktivt del i arbeidet i Fagråd 3.8, som med mandat fra Forum for trafikkpedagogikk har videreutdannet trafikklærere over hele landet i undervisning på Sikkerhetskurs på bane.

Bildet er fra Den nasjonale føreropplæringskoferansen i Trondheim i 2015.

Diskuter

Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑