Trafikkforum – engasjert og ansvarlig

Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Trafikkforums viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og veiledning, å påvirke rammefaktorene i bransjen og å utvikle, distribuere eller fremforhandle gode avtaler på læremidler, undervisningsverktøy og andre varer og tjenester som er relevante for bransjen. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.


Les mer om Trafikkforum
Medlemsfordeler
Bli medlem!
Siste nyheter