Dato: 16. September kl 1600-20.00

Sted: Bergen

Kursholder: Tore Johannessen (Har hatt en aktiv rolle i jobben med endringene)


Det har skjedd endringer i kurs i presis kjøreteknikk. Kurset har fått betydelige endringer i mål og gjennomføring. I grove trekk går dette ut på at eleven skal oppleve for å forstå betydningen av de ulike delferdkghetene, mens det tidligere dreide seg mere om å øve på, og kunne utføre.


TEMA
– Bakrunnen for endringene
– Mål
– Arbeidsmåter/metodevalg
– Hvordan praktisk gjennomføre kurset


PRIS
Medlem: 1500kr
Ikke medlem: 1800kr

Avbestilling:

Har du meldt deg på kurs og av ulike grunner ikke kan møte, er det viktig at du gir oss beskjed. Dette skal skje skriftlig på mail til post@trafikkforum.no senest 7 dager før kurset starter. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart faktureres halv kursavgift. Full kursavgift belastes deltaker om ikke korrekt avmelding foreligger. Unntak ved fremlegg av legeerklæring. Kurs som er merket med «bindende påmelding» eller «påmeldingsfrist» gir ikke mulighet til avmelding.