Kategori: MC

Konstruktiv læreplansamling på Skedsmokorset

Store mengder fagfolk var tirsdag samlet i Trafikkforums lokaler for å diskutere endringsforslaget for trafikkopplæringsforskriften med tilhørende læreplaner som er ute på høring. Les mer

Slutt på delt MC-prøve

Vegdirektoratet bekrefter tirsdag kveld at de i samråd med samferdselsdepartementet har besluttet å reversere forsøksordningen med delt MC-prøve.

Les mer

Delt MC-prøve – intet nytt under solen?

Ingen store overraskelser da organisasjonene møtte vegdirektoratet for å dele erfaringer fra sesongen Les mer

Evaluering av delt MC-prøve

Som en del av evalueringen av delt MC-prøve ønsker vegdirektoratet bruker- og bransjeorganisasjonenes erfaringer. Les mer

Trafikkforum i møte med samferdselsdepartementet

Både delt MC-prøve, førerprøvesteder og tiltak mot piratvirksomhet ble tatt opp da Trafikkforum deltok på møte i samferdselsdepartementet. Les mer

Dårlig forberedt på delt MC-prøve

Mange steder i landet har trafikkstasjonene møtt utfordringen med delt MC-prøve med å legge opp til hele dager avsatt til bare ferdighetsprøver, og hele dager avsatt til trafikale prøver. Vegdirektoratet fastslår nå at dette ikke er akseptabel praksis. Les mer

Fremtidig tjenestetilbud i Statens vegvesen

Det har flere steder i landet oppstått noe usikkerhet knyttet til innføring av delt MC-prøve, og det har versert rykter om at det har eksistert en skjult agenda om å legge ned antall førerprøvesteder. Les mer

Tiltak mot MC- og mopedulykker

Statens vegvesen og NMCU med ny motorsykkel- og mopedstrategi Les mer

Delt MC-prøve – Men mulig å avlegge prøvene samme dag

Til tross for massiv motstand blir det delt MC-prøve. Det blir imidlertid anledning til å avlegge ferdighetsprøve og trafikal prøve samme dag. Les mer