Raus - engasjert - ansvarlig

Covid 19

Her finner du alle innlegg og artikler fra Trafikkforum i forbindelse med covid-19-pandemien.

Eco Trafikkskole søker trafikklærere

Ønsker du å jobbe for en god og trygg fremtid, så jobb med oss i proff og støttende team.  Eco trafikkskole i Oslo søker etter engasjerte, selvstendige og selvsikre trafikklærere for klasse A, B og BE. Vi tilbyr gode lønnsbetingelser, yrkesopplæring og kurs relatert til jobben etter behov. Meld din interesse i skjema under...

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Her finner du alle oppdateringer fra Statens vegvesen angående førerprøver og føreropplæring i forbindelse med covid-19-pandemien. Se også Statens vegvesens egne nettsider.

Covid-19

Her finner du alle innlegg og artikler fra Trafikkforum i forbindelse med covid-19-pandemien.

Ja takk!

Jeg vil gjerne ha ett eksemplar av Trafikkforums nye MC-bok tilsendt helt uforpliktende. (Tilbudet gjelder trafikkskoler godkjent for undervisning i A-klassene, begrenset til én bok pr. enhet)

Feltholder

En feltholder eller kursholder er en sensor som måler bilens bevegelser i sideretning, og varsler om bilen er på vei ut av feltet uten at det er planlagt. Noen biler kan også ha systemer som sørger for å holde bilen på riktig kurs. Noen feltholdere er avhengig av god vegoppmerking for å fungere, andre...

Blindsonesensor

Blindsonesensor er en føler som registrerer om andre kjørende er i blindsonen når du planlegger feltskifte. Styringsenheten vil da varsle med lyd og/eller lys. På noen kjøretøy vil styreenheten også kunne gi motstand i rattet eller hindre rattutslag for å avverge sammenstøt.

ESP – Elektronisk stabiliseringssystem

ESP, eller elektronisk stabiliseringssystem, utnytter følerne i ABS-systemet til nettopp å stabilisere bilen ved fare for skrens. Systemet baserer seg på at innbyrdes hastighet på ulike hjul normalt har et ubetydelig avvik, og reagerer på unormalt avvik ved å bremse hastigheten på hjul som ruller fortere enn andre.

ABS-bremser

ABS-bremser, eller «anti-blokkerings-system-bremser», er konstruert for å hindre blokkerte eller låste hjul ved bremsing. Blokkerte eller låste hjul har ikke styreevne, og hensikten med ABS-bremser er derfor å sørge for å opprettholde muligheten til å styre og bremse samtidig, selv under kraftig bremsing. ABS-bremsene virker i prinsippet slik at en føler måler hastigheten på...

Adaptive lys

Adaptive lys regulerer lysmengden etter behov. Enkelte kjøretøy kan være utstyrt med adaptive lys som justerer seg selv ved møting, og noen kjøretøy har lys som følger svingbevegelsen inn i svingen.

ACC Adaptive Cruise Control

ACC er en forkortelse for Adaptive Cruise Control, eller tilpasningsdyktig fartsholder. En slik fartsholder sørger ikke bare for å holde forhåndsinnstilt fart, men måler også avstanden til forankjørende, og tilpasser farten i forhold til det. Fartsholdere kan også være kombinert med skiltgjenkjenningssystemer og/eller GPS, slik at systemet hjelper til å holde fartsgrensen.

Visjon

Trafikkforum skal bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter være en samfunnsaktør som blir lyttet til bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer siden 8.3.: Praktiske førerprøver er fra fredag 12.3. plassert på oransje smittevernsnivå på trafikkstasjonene i Haugesund og Hønefoss på grunn av økt smittespredning i nærområdet. Antatt varighet: Haugesund fram til 26.3. Hønefoss fram til 8.4. Følgende 17 prøvesteder/trafikkstasjoner i landet er per 11.3. på oransje smittevernsnivå: Haugesund, Hønefoss, Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm,...

Verdier

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode...

Mål

Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. Trafikkforum har som formål å ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og bistand til skolene være premissleverandør for utviklingen av bransjens rammevilkår gjennom påvirkning av myndigheter og opinion tilby medlemmene rabattert undervisningsmateriell og relevant rekvisita gjennom organisasjonens servicesenter Dette formålet er nedfelt i Trafikkforums vedtekter,...

Samfunnsansvaret

Norske trafikkskoler er tildelt et betydelig samfunnsansvar. På vegne av storsamfunnet skal vi ivareta en føreropplæring som bidrar til nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Og det virker. Norge er best i verden på trafikksikkerhet. Og det som skiller oss fra andre land er føreropplæringen. Andre land har både...

Strategi 2020

Strategi 2020 er et strategidokument som ble utarbeidet i perioden 2012 – 2015. Arbeidet ble ferdigstilt på Trafikkforums strategisamling i desember 2015 , og lagt frem for landsmøtet våren 2016.

Trafikkforums vedtekter

Trafikkforums vedtekter ble senest revidert ved Trafikkforums landsmøte i 2022. Årsaken til vedtektsendringen i 2022 var å gi valgkomiteen bedre anledning til å utføre sitt oppdrag.

Nyhetsbrev

Her finner du nyhetsbrev fra Trafikkforum fra 2014 og frem til i dag. 2022 Nyhetsbrev sommer 2022 Ulykkesåret 2022 – har opplæringen blitt dårligere? Lenge å vente på oppkjøring? Slik sikrer du deg mot stryk! Nye regler for elsparkesykkel innført fra 15. juni Medlemsfordel – Circle K Medlemsfordel – Tacsystem Medlemsfordel – Klesprofil Medlemsfordel...

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Trafikkforum har tatt del i arbeidet med nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som startet opp i mars i år. Fristen for å levere merknader har nå gått ut, og den endelige utgaven av tiltaksplanen skal foreligge i februar 2018

Lærerveiledning klasse AM146

På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir forstått og brukt på en mest mulig lik måte.

Kurs i tunnel og tunnelsikkerhet

Trafikkforum inviterer til kurs i tunnel og tunnelsikkerhet på Skedsmokorset 1. juni. Kurset tar sikte på å klargjøre for hva som er hensikten, og hva som er kravet til innhold og praksis.

Påmelding her

Kurs: Fra bane til vei Sted: Kristiansund Tid: 28. april kl 17:00 – 21:00

Studier ved Nord universitet studiested Stjørdal

Videreutdanning og spesialutdanning i trafikkrelaterte fag, bl.a: Bachelor i trafikkpedagogikk Faglig leder Trafikklærer tunge kjøretøy Instruktør i utrykningskjøring Spesialutdanning klasse A Spesialutdanning klasse S Spesialutdanning klasse T

Historien

«Trafikkforum har i dag som oppgave å organisere medlemsmassen og å legge til rette for kompetanseutvikling, i tillegg til å holde kontakt med myndigheter og å delta i tverrfaglig samarbeid med andre aktører innenfor fagfeltet trafikksikkerhet.»