Verdier

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforums kjerneverdier er:

• Raus
• Engasjert
• Ansvarlig

Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.

Ved å være den rause bransjeorganisasjonen tar vi godt imot alle i bransjen. Ved å være engasjert og ansvarlig sørger vi for å oppnå våre mål og visjoner, og bidrar til at våre medlemmer er ansvarlige trafikkskoler med engasjerte trafikklærere.