Mål

Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. Trafikkforum har som formål å

  • ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og bistand til skolene
  • være premissleverandør for utviklingen av bransjens rammevilkår gjennom påvirkning av myndigheter og opinion
  • tilby medlemmene rabattert undervisningsmateriell og relevant rekvisita gjennom organisasjonens servicesenter

Dette formålet er nedfelt i Trafikkforums vedtekter, og er utgangspunktet for Trafikkforums virksomhet. Trafikkforums styre og administrasjon ivaretar formålet slik:

Trafikkforum arrangerer jevnlig kurs, medlemsmøter og arbeidssamlinger som har til hensikt å gi trafikklæreren erfaringer og opplevelser som fører til økt kompetanse.

Faglig utvikling og kompetanseheving er et satsingsområde, og Trafikkforum tar sikte på å være en betydelig leverandør av etterutdanningskurs når det blir krav om etterutdanning og resertifisering av trafikklærere i fremtiden.

Trafikkforum bistår også medlemmene med råd og veiledning.

Trafikkforum bruker videre mye tid på å bedre rammevilkårene i bransjen.

Vi har tatt aktivt del i arbeidet med evaluering av læreplanverket med påfølgende forskriftsendring, vi har også deltatt i evaluering av trafikklærerkompetansen, og foreslått fremtidige krav til kompetanse.

Vi vil fortsette å jobbe målrettet for bedre rammevilkår også i fremtiden, til fordel for gode trafikkpedagogiske løsninger, bedre trafikksikkerhet og lavere risiko i trafikken. Trafikkforum samarbeider godt med både fagmyndigheter og andre aktører som jobber for og med trafikksikkerhet og trafikkpedagogikk.

Trafikkforum utgir egne lærebøker. I tillegg utvikler vi sammen med våre samarbeidspartnere stadig nye læringsverktøy tilpasset ulike plattformer, slik at alle skal ha en optimal mulighet til å lære, tilpasset sine egne forutsetninger.