Vellykket gjennomført landsmøte

Trafikkforum gjennomførte forrige helg et vellykket landsmøte på Gardermoen.

Landsmøtehelgen startet med asfaltkurs på Vålerbanen fredag 27. april, med Erik Steinbråten, Tore Johannessen og Eirik Olaussen som instruktører. Det så ut til å bli litt mer luftfuktighet enn ønskelig da dagen startet, men i løpet av innledende teori og lunsj lettet det opp, og det ble en svært fin dag med mye videreutvikling av egen kjørekompetanse og presis kjøreteknikk på asfalt. Dagen ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær på Gardermoen.

Lørdag 28. april startet med felles medlemsmøte for alle deltagere. Tema for dagen var muligheter for fremtiden og mulig sammenslåing. Deltagerne fikk i oppgave å samles i grupper for å diskutere muligheter, utfordringer og løsninger for fremtiden. Blant deltagerne var det både ulike syn og mange som var nysgjerrig søkende etter de beste strategiene for fremtiden, men forsamlingen syntes likevel i stor grad samstemte i å identifisere fremtidige utfordringer, muligheter og forutsetninger for å lykkes som bransje med ulike scenarier som bakteppe.

Etter felles lunsj åpnet selve landsmøtet. Det var hyggelig å kunne konstatere en positiv økonomisk utvikling, i takt med at det har vært en jevn økning i medlemsmassen de siste årene. Årsregnskap og styrets melding til landsmøtet ble dermed enstemmig godkjent.

Det neste forslaget som ble behandlet på landsmøtet var fremlagt forslag om vedtektsendringer for å kunne behandle en mulig sammenslåing på ekstraordinært landsmøte, dersom prosessen skulle tilsi at det er til beste for bransjen og for medlemmene. Forslaget ble enstemmig vedtatt, i trygg forvissing om at det vil ligge en grundig og gjennomarbeidet prosess til grunn på forhånd, og at det til syvende og sist uansett er medlemmene som har det siste ordet.

Dernest ble det behandlet innkommende forslag om utnevnelse av æresmedlem. Som æresmedlem i Trafikkforum ble foreslått Inge Jonstrøm, for lang og tro tjeneste som medlem, styremedlem og nestleder i Trafikkforum, i tillegg til å ha bistått og støttet Trafikkforum langt utover det som kan forventes.

Inge Jonstrøm ble enstemmig utnevnt til æresmedlem ved akklamasjon.

Deretter ble nominasjonskomiteens forslag til styresammensetning for 2018 lagt frem for landsmøtet. Nominasjonskomiteens forslag ble deretter valgt ved akklamasjon enkeltvis. Trafikkforums styre for 2018 ble dermed følgende:

  • Erik Steinbråten, styreleder (enstemmig valgt ved akklamasjon)
  • Inge Jonstrøm, nestleder (enstemmig valgt ved akklamasjon)
  • Siv Olaussen, styremedlem (enstemmig valgt ved akklamasjon)
  • Jan Georg Fiske, styremedlem (ikke på valg)
  • Kai Fegri, styremedlem (ikke på valg)
  • Thomas Rouse, vara (enstemmig valgt ved akklamasjon)
  • Terje Lund, vara (ikke på valg)

Etter landsmøtet ble det arrangert felles festmiddag, rundet av med sosialt samvær før frokost og avreise søndag 29. mai.


Vi legger bak oss et godt gjennomført landsmøte, og ser frem til å ta fatt på tiden som nå ligger foran oss. Ekstra hyggelig var det å gjøre stas på vårt nyeste æresmedlem; Inge Jonstrøm. Foto: Jan Georg Fiske