Felles styremøte

Onsdag 5. september ble det avholdt møte mellom styrene i ALT og Trafikkforum. Formålet med møtet var å drøfte fordeler og utfordringer vi står ovenfor dersom vi etablerer en ny felles organisasjon.

Fordeler som ble trukket frem var blant annet at vi vil bli ett talerør ut mot myndighetene, at det med én organisasjon vil være lettere å bli en tydelig samfunnsaktør og å ivareta samfunnsoppdraget. Vi vil også utnytte ressursene bedre om vi er samlet både innen teknologi, læremidler og fagkompetanse. At vi unngår rivalisering gjør det også lettere å bygge et bedre omdømme for bransjen.

Utfordringer som ble trukket fram var at to kulturer vil måtte smeltes sammen, at vi må bygge tillit til medlemmene på nytt og at vi måtte sikre en likeverdighet i prosessen.

På møtet ble det også diskutert hva en ny organisasjon skal være, og for hvem. Innspill til det videre arbeidet var at det er ønskelig å være bred og inkluderende. I tillegg at vi bør favne både skoleeiere og lærere, men også ansatte på trafikkskolene som ikke er trafikklærere.

Det ble også drøftet hva som burde være kjerneområder og satsningsområder for en ny organisasjon. Det ble blant annet trukket frem at samfunnsoppdraget er viktigst og vil måtte være en forutsetning. Det var også enighet om at vi skulle jobbe for faglig utvikling i hele bransjen, utvikle en god servicefunksjon for medlemmene, samt jobbe med rammevilkårene for bransjen.

Deretter ble det gjennomgått diverse formalia som må på plass om vi beslutter å etablere en ny organisasjon.

Det var god stemning på møtet. Partene var enige om å melde tilbake til hverandre innen utgangen av september om man finner grunnlag for at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av de to styrelederne og de to daglige lederne for å jobbe videre med prosessen. Arbeidsgruppen vil i så fall sette i gang sitt arbeid i første halvdel av oktober.

Diskuter

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.