Dag: 9. mars 2017

– En skjønnsmessig vurdering

Bestilling av førerprøve kan skje fra bilen, men ikke under kjøretime Les mer