-Kan du bestille førerprøve for meg?

Eleven ville gjerne ha hjelp til å bestille førerprøve etter kjøretimen.
– Ja, så klart!, sa trafikklæreren.
– Ikke tale om!, sa Statens vegvesen.
Trafikklæreren og eleven befant seg nemlig fortsatt i skolebilen. Men for å få hjelp til å bestille førerprøve måtte eleven bli med til kontoret.

Det var i november i fjor at vegdirektoratet i et felles brev til bransjeorganisasjonene Trafikkforum og Autoriserte trafikkskolers landsforbund fastslo at bestilling av førerprøve ikke måtte forekomme under kjøretimer, og at slike samtaler ville bli avsluttet umiddelbart.

Begge bransjeorganisasjonene har omtalt brevet på sine nettsider, med oppfordring om å unngå bestilling av førerprøve under kjøretimer. I tillegg til at begge bransjeorganisasjonene stiller seg bak uttalelsen fra vegdirektoratet, tyder ordskiftet i sosiale media i etterkant av brevet på at også de aller fleste trafikklærere er enige om at bestilling av førerprøve skal vente til kjøretimen er over og bilen er parkert.

Nå viser det seg imidlertid at det heller ikke er nok at bilen står parkert. Da en trafikklærer etter avsluttet time mandag 6. mars ringte publikumstjenesten for å bestille førerprøve til eleven, fikk de nemlig beskjed om at samtalen ville bli avsluttet da operatøren forsto at de fortsatt satt i bilen. Selv om trafikklæreren gjentatte ganger forsøkte å forklare at kjøretimen var over og at bilen sto parkert.

Den aktuelle læreren er enig i at bestilling av førerprøve ikke skal foregå i kjøretimen, men mener at det blir unødvendig vanskelig å forholde seg til en hverdag hvor man må legge en runde innom kontoret hver gang man skal bestille en førerprøve.

– Elevene blir ofte hentet på skolen, og de avslutter på skolen. Hvis poenget er at eleven skal ha det de betaler for, så er det ihvertfall meningsløst å lage et regime som tvinger dem innom et fysisk kontor de egentlig ikke har behov for å oppsøke. Skal de bruke kjøretimen til det, da? Når øvingsområdet for timen egentlig er i et helt annet område? Satt på spissen må vi kanskje lage nye undervisningsplaner hvor øvingsområdet alltid tar utgangspunkt i skolens kontor, selv om det finnes mye bedre øvingsområder om vi tar utgangspunkt i elevens oppmøtested.

Denne konkrete hendelsen fant sted i det sentrale østlandsområdet, men i store deler av landet vil en så rigid holdning til regelverket ikke bare være upraktisk, men konkurransevridende. Med større avstander vil det være meningsløst å bruke hele kjøretimen på å kjøre mellom elevens oppmøtested og trafikkskolens kontor for å ivareta de delene av avtaleforholdet mellom elev og trafikkskole som ikke er direkte relatert til undervisningen, når det i prinsippet kunne vært gjort på et par minutter etter kjøretimen, i bilen, på elevens oppmøtested. I tillegg er det dessverre en kjensgjerning at elevene for tiden er mer opptatt av fraværsregelen enn innholdet i kjøretimen.

Eleven rister på hodet av hele hendelsen:

– For min del kunne læreren like gjerne tatt denne telefonen på timen min. Det var jo jeg som ba læreren om å bestille time.

###

Trafikkforum har bedt vegdirektoratet om en kommentar til hendelsen.

Vegdirektoratet svarer: Førerprøve kan bestilles fra bilen, men ikke under kjøretime

1 kommentar til «-Kan du bestille førerprøve for meg?»

  1. […] Vegdirektoratet har i dag besvart henvendelsen fra Trafikkforum hvor vi ba om en klargjøring av praksis med bestilling av førerprøver over telefon, etter at en trafikklærer mandag ble avvist av publikumstjenesten fordi trafikklæreren ringte fra bilen. […]

Diskuter

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.