Påvirke bransjens rammevilkår

Trafikkforum bruker mye tid på å bedre rammevilkårene i bransjen.
Vi har tatt aktivt del i arbeidet med evaluering av læreplanverket med påfølgende forskriftsendring fra 2017. Vi har også deltatt i evaluering av trafikklærerkompetansen og foreslått fremtidige krav til kompetanse. Vi har foreslått tiltak mot piratvirksomhet, vi har argumentert for at trafikkopplæring skal gi gyldig fravær i videregående skole, og vi har argumentert mot delt MC-prøve.

Vi kommer til å fortsette å jobbe målrettet for bedre rammevilkår også i fremtiden, til fordel for gode trafikkpedagogiske løsninger, bedre trafikksikkerhet og lavere risiko.

Bildet er fra høring i transport og kommunikasjonskomiteen på stortinget om trafikksikkerhetsarbeidet knyttet til samferdselsdepartementets melding om trafikksikkerhet (Stortingsmelidng St 40)

Diskuter

Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑