​Fire av ti unge innrømmer at de er utrygge på veien

– Langvarig øving i trafikken kan bøte på problemet, sier opplæringsekspert.

En britisk undersøkelse gjennomført på vegne av Continental viser at hver fjerde unge sjåfør anser seg selv som utrygg i trafikken. En tilårskommen teorieksamen som ikke forbereder ungdommene på det som venter gjør at 47 prosent mener de ikke lærte nok om trafikksikkerhet.

– I Norge har det vært en evig sannhet at de unge er overrepresentert når det kommer til ulykker. Nå har det bildet imidlertid endret seg, og det er menn i alderen 45-64 som er overrepresentert i 2016, sier daglig leder i trafikklærerorganisasjonen Trafikkforum, Stig Ohrvik.

Continental jobber internasjonalt med prosjektet Vision Zero hvor det overordnede måler er null ulykker. Som leverandør av teknologi til en rekke systemer, i tillegg til dekk, har Continental en stor forståelse av hva som skal til for å redusere antall ulykker i trafikken. Gjennom samarbeidet med Trafikkforum i Norge får Continental også tilgang til kunnskap om trafikkopplæringen – en viktig faktor for å nå målet om null ulykker.

– At ferske sjåfører får oppdatert informasjon om ny teknologi og hvordan den brukes er avgjørende for at vi skal redusere antall ulykker på norske veier. Moderne sikkerhetssystemer kan redde mange liv, men det forutsetter at de tas i bruk, sier marketingansvarlig for Continental i Norge, Hege Eike Lie.

Mulig å redusere

Ohrvik i Trafikkforum mener at det ikke er modenheten alene som avgjør hvor sikre de unge sjåførene er, men at lengden på opplæringen er minst like viktig.

– Modenhet spiller naturligvis inn, men nyere undersøkelser viser at den lengre opplæringen man får ved å starte i 16-årsalderen i stor grad veier opp for modenheten. Det optimale ville naturligvis vært en 25-åring som brukte to år på opplæringen, men det er ikke realistisk, sier han.

I tillegg til at ungdommene i den britiske undersøkelsen følte seg utrygge, viste det seg at mange manglet grunnleggende kunnskap som kan forhindre alvorlige ulykker. Halvparten visste ikke hvordan man sjekket at dekkene var i forsvarlig stand, og enda færre visste hva som var kravene til mønsterdybde.

– Jeg tror opplæringen i Norge er litt grundigere enn det denne undersøkelsen fra England viser, men det er viktig at vi har fokus på å lære våre yngste sjåfører de riktige tingene og på den måten bidra til at de både føler seg og er tryggere i trafikken, sier Eike Lie i Continental.

 

Pressemelding fra Continental