Det nye kravet skal sørge for at bilførere får god kunnskap om sikkerhet og håndtering av nødsituasjoner i tunnel.

– Hensikten er å øke bevisstheten rundt det å kjøre i tunnel og de ekstra utfordringene det kan gi, sa seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen i en pressemelding ved årsskiftet.

– Føreropplæringa inneholder allerede de fleste av disse momentene i dag, så det er kun snakk om mindre endringer for de som tar førerprøven.

Teoriprøvene i enkelte klasser i Norge har i mange år inneholdt spørsmål knyttet til tunneler, men fra nyttår gjelder det altså for alle klasser. Krav til kjøring i tunnel under oppkjøring blir kun et krav i de områdene der det er mulig å få det til.

Endring i hele EU

Kravet innføres som følge av EUs tredje førerkortdirektiv.

– Det er gjort store forbedringer når det gjelder tunnelsikkerhet i EU. For å få fullt utbytte av disse forbedringene er det nødvendig å sikre at sjåfører kjenner til og forstår prinsippene for sikker kjøring i tunnel, sier Langnes.

Fakta

  • Noe av det de som skal ta førerkort vil testes på vil være kunnskap om sikkerhetsutstyr, nødutganger, sikkerhetssluser og skilting i tunneler og hvordan de skal reagere om det skjer en nødsituasjon i en tunnel.
  • Tredje førerkortdirektiv ble gjort gjeldende fra 19. januar 2013. Nå er det snakk om et mindre endringsdirektiv.
  • Det nye kravet er at tunnelkjøring skal inn i førerprøven, både teoriprøven og oppkjøringen (der praktisk mulig), for alle førerkortklasser.
  • Norge har gjennom trafikkopplæringsforskriften i mange år hatt kjøring i tunnel som et moment i føreropplæringen, der hvor tunneler er tilgjengelige.

Påmelding her