Raus - engasjert - ansvarlig

Kurs i tunnel og tunnelsikkerhet

Trafikkforum inviterer til kurs i tunnel og tunnelsikkerhet på Skedsmokorset 1. juni. Kurset tar sikte på å klargjøre for hva som er hensikten, og hva som er kravet til innhold og praksis.

Fra første januar 2016 ble som kjent tunnelkjøring tema i teoriprøven og oppkjøringen for alle klasser.

Hvilken betydning får dette for trafikkopplæringen? Har du og din trafikkskole tatt hensyn til dette gjennom trafikkskolens undervisningsplan og daglig praksis?

Trafikkforum inviterer til kurs i tunnel og tunnelsikkerhet på Skedsmokorset 1. juni. Kurset tar sikte på å klargjøre for hva som er hensikten, og hva som er kravet til innhold og praksis.

Statens vegvesen stiller med en foredragsholder som bidrar med fakta om tunnel og tunnelsikkerhet og ønsket adferd.

Bakgrunnen er altså at tunnelkjøring ble tema i førerprøven fra 1. januar 2016.

Det nye kravet skal sørge for at bilførere får god kunnskap om sikkerhet og håndtering av nødsituasjoner i tunnel.

– Hensikten er å øke bevisstheten rundt det å kjøre i tunnel og de ekstra utfordringene det kan gi, sa seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen i en pressemelding ved årsskiftet.

– Føreropplæringa inneholder allerede de fleste av disse momentene i dag, så det er kun snakk om mindre endringer for de som tar førerprøven.

Teoriprøvene i enkelte klasser i Norge har i mange år inneholdt spørsmål knyttet til tunneler, men fra nyttår gjelder det altså for alle klasser. Krav til kjøring i tunnel under oppkjøring blir kun et krav i de områdene der det er mulig å få det til.

Endring i hele EU

Kravet innføres som følge av EUs tredje førerkortdirektiv.

– Det er gjort store forbedringer når det gjelder tunnelsikkerhet i EU. For å få fullt utbytte av disse forbedringene er det nødvendig å sikre at sjåfører kjenner til og forstår prinsippene for sikker kjøring i tunnel, sier Langnes.

Fakta

  • Noe av det de som skal ta førerkort vil testes på vil være kunnskap om sikkerhetsutstyr, nødutganger, sikkerhetssluser og skilting i tunneler og hvordan de skal reagere om det skjer en nødsituasjon i en tunnel.
  • Tredje førerkortdirektiv ble gjort gjeldende fra 19. januar 2013. Nå er det snakk om et mindre endringsdirektiv.
  • Det nye kravet er at tunnelkjøring skal inn i førerprøven, både teoriprøven og oppkjøringen (der praktisk mulig), for alle førerkortklasser.
  • Norge har gjennom trafikkopplæringsforskriften i mange år hatt kjøring i tunnel som et moment i føreropplæringen, der hvor tunneler er tilgjengelige.

Påmelding her