Trafikkforum i møte med samferdselsdepartementet

Både delt MC-prøve, førerprøvesteder og tiltak mot piratvirksomhet ble tatt opp da Trafikkforum deltok på møte i samferdselsdepartementet.

Trafikkforum var blant 12 organisasjoner som var invitert til orienteringsmøte om stortingsmelding om trafikksikkerhet i samferdselsdepartementet 18. mai. Statsråd Ketil Solvik-Olsen innledet møtet ved å orientere om arbeidet med stortingsmelding om trafikksikkerhet i lys av nasjonal transportplan. Statsråden pekte på at det er lagt ned mye godt arbeid i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, men viste samtidig til at det er viktig at arbeidet fortsetter, med siste helgs ulykker som et alvorlig bakteppe for å underbygge dette. Statssekretær Bård Hoksrud fulgte opp med å peke på nasjonal transportplan som et godt eksempel på at Norge leder an i å ta trafikksikkerhetsarbeid på alvor. Både statsråd og statssekretær understreker at det ikke er ønske om noen dreining bort fra etablerte prosedyrer for trafikksikkerhet, men snarere en videreført og økt satsing på området som ligger til grunn for samferdselsdepartementets arbeid.

De inviterte organisasjonene fikk deretter anledning til å bidra med sine innspill. Det var gledelig å merke seg at hele 5 av 8 organisasjoner pekte på opplæring som et satsingsområde, og opplæring ble dermed utpekt som et viktig område å ta med videre i arbeidet fra departementets side.

Trafikkforum valgte i sitt innlegg å peke på at vi i bransjen har et godt verktøy i trafikkopplæringsforskriften og tilhørende læreplaner, og at vi håper å beholde grunntanken og strukturen i læreplanverket også etter revisjonen av læreplanverket som vi deltar i. Vi mener at vi er en viktig medvirkende årsak til at Norge er blant de beste i verden på trafikksikkerhet, og mener at det er viktig å beholde forutsetningene og rammevilkårene for at det kan fortsette å være slik også i fremtiden.

Vi ser på kompetanse i trafikkopplæringen som en av de viktigste bitene i arbeidet med trafikksikkerhet, og mener derfor at det er nødvendig å sikre riktig kompetanse i alle ledd i trafikkopplæringen.

Vi mener at mengdetrening er verdifullt når det foregår i samråd med trafikkskolene, og som hovedregel ved at innlæringen skjer på trafikkskolen mens mengdetreningen kan skje hjemme. Vi mener imidlertid at det er et viktig ledd i trafikksikkerhetsarbeidet å forhindre at det foregår øvelseskjøring mot betaling i regi av aktører som ikke har anledning til å drive opplæring mot vederlag. Trafikkforum foreslår derfor at det innføres en obligatorisk registreringsordning for personer som ønsker å være ledsager ved mengdetrening.

Videre er det en utfordring at mer trafikkundervisning flyttes over til skoleverket. Trafikkundervisning i det offentlige skoleverket kan bidra til økt trafikkopplæring hos den enkelte, og dette er en positiv utvikling. Vi advarer imidlertid mot tendensen til at de som underviser i trafikk i det offentlige skoleverket har mye mindre trafikkfaglig kompetanse enn lærere i trafikkskolene har. Videre er det en utfordring at læreplanen i trafikk i ungdomskolen fastsettes av utdanningsdirektoratet, mens øvrige læreplaner i trafikk fastsettes av vegdirektoratet. Vi mener at en helhetlig forståelse for trafikkopplæringens innhold ville vært bedre ivaretatt om samtlige læreplaner ble utarbeidet og fastsatt av vegdirektoratet.

Vi benyttet også muligheten til å anmode om at antall førerprøvesteder blir opprettholdt også etter at vegdirektoratet har avsluttet sitt arbeide med helheltlig gjennomgang av tjenestestrukturen, slik at det sikres et likeverdig tilbud i hele landet. Dette er nødvendig både for å sikre forutsigbare rammer, for å sikre likt tilbud i befolkningen og for å opprettholde kompetanse som er bygd opp over tid både i de private trafikkskolene og i Statens vegvesen.

Avslutningsvis benyttet vi på nytt muligheten til å peke på problemene rundt innføring av delt MC-prøve, hvor mange skoler rundt omkring i landet fortsatt opplever problemer med å bestille ferdighetsprøve og trafikal prøve samme dag. Både statsråd Ketil Solvik-Olsen, statssekretær Bård Hoksrud og avdelingsdirektør Lasse Lager i samferdselsdepartementet kunne forsikre at det er en forutsetning for innføringen av delt MC-prøve at det skal være reelt mulig å bestille ferdighetsprøve og trafikal prøve samme dag. Trafikkstasjonene og regionene har ikke anledning til å velge lokale varianter av dette. Både vegdirektoratet og samferdselsdepartementet har vært klar og tydelig med hensyn til dette, og samferdselsdepartementet fastholder at man forutsetter at dette blir fulgt opp i regionene.

Merket med: ,,,,,

1 kommentar til «Trafikkforum i møte med samferdselsdepartementet»

  1. […] har tatt opp spørsmålet jevnlig, som f.eks. i møte med samferdselsdepartementet i mai 2015 og i møte i vegdirektoratet i mai 2016. Vi har også referert til ønsket ved flere […]

Diskuter

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.