Historien

«Trafikkforum har i dag som oppgave å organisere medlemsmassen og å legge til rette for kompetanseutvikling, i tillegg til å holde kontakt med myndigheter og å delta i tverrfaglig samarbeid med andre aktører innenfor fagfeltet trafikksikkerhet.»

Trafikkforum A/L ble stiftet i 1983, med «innkjøp og utvikling av materiell og annet til fordeling og salg blant medlemmene samt løsning av fellesoppgaver for disse» som formål.
Tidlige ildsjeler var Kai Hamang og Arvid Hønsen. Til å begynne med hadde andelslaget Trafikkforum kun 1 ansatt, advokat Jan S. Arvesen var ansatt i andelslaget som sekretær, for å ta seg av administrative oppgaver.

I 1999 ble Trafikkforum servicesenter as stiftet som et heleid datterselskap med formål å administrere den forretningsmessige delen av virksomheten, deriblant utvikling av undervisningsmateriell og forlagsvirksomhet. Da datterselskapet Trafikkforum servicesenter as ble stiftet ble det ansatt daglig leder i selskapet.

I 2001 ble Trafikkforum registrert som ideell interesseorganisasjon i Brønnøysundregistrene. Trafikkforum har i dag som oppgave å organisere medlemsmassen og å legge til rette for kompetanseutvikling, i tillegg til å holde kontakt med myndigheter og å delta i tverrfaglig samarbeid med andre aktører innenfor fagfeltet trafikksikkerhet.

Styreledere i Trafikkforum

 • 1983–1991 Kai Hamang
 • 1991–1999 Lars Ødegård Teigen
 • 1999–2003 Arno Rasmussen
 • 2003–2006 Morten Fransrud
 • 2006-2011 Stig Arne Graven
 • 2011–2013 Jan Georg Fiske
 • 2013–          Erik Steinbråten

Daglig leder

 • 1983 – 1999 Jan S. Arvesen
 • 1999–2003 Alf Harstad
 • 2003–2006 Lars-Inge Haslie
 • 2006–2011 Morten Fransrud
 • 2011–2014 Stig Arne Graven
 • 2014–          Stig Anders Ohrvik