Måned: april 2015

Historien

«Trafikkforum har i dag som oppgave å organisere medlemsmassen og å legge til rette for kompetanseutvikling, i tillegg til å holde kontakt med myndigheter og å delta i tverrfaglig samarbeid med andre aktører innenfor fagfeltet trafikksikkerhet.»

Les mer

Fremtidig tjenestetilbud i Statens vegvesen

Det har flere steder i landet oppstått noe usikkerhet knyttet til innføring av delt MC-prøve, og det har versert rykter om at det har eksistert en skjult agenda om å legge ned antall førerprøvesteder. Les mer

Puls Trafikkskole

Les mer

Dårlig forberedt på delt MC-prøve

Mange steder i landet har trafikkstasjonene møtt utfordringen med delt MC-prøve med å legge opp til hele dager avsatt til bare ferdighetsprøver, og hele dager avsatt til trafikale prøver. Vegdirektoratet fastslår nå at dette ikke er akseptabel praksis. Les mer

Fremtidig tjenestetilbud i Statens vegvesen

Det har flere steder i landet oppstått noe usikkerhet knyttet til innføring av delt MC-prøve, og det har versert rykter om at det har eksistert en skjult agenda om å legge ned antall førerprøvesteder. Les mer