Delt MC-prøve – Men mulig å avlegge prøvene samme dag

Til tross for massiv motstand blir det delt MC-prøve. Det blir imidlertid anledning til å avlegge ferdighetsprøve og trafikal prøve samme dag.

Det er en samlet bransje som har gått imot forslaget om innføring av delt førerprøve i klassene A1, A2 og A i 2015. Trafikkforums holdning har vært at progresjonen i opplæringen og sikring av tilstrekkelige tekniske ferdigheter er godt ivaretatt i læreplan og forskrift slik det står i dag.

Den pedagogiske modellen som føreropplæringsmodellen er tuftet på, forutsetter at progresjonen styres av en formativ vurdering som gjøres fortløpende i nært samspill mellom lærer og elev. Vi har derfor gitt uttrykk for at delt prøve mangler pedagogisk begrunnelse, og bidrar til å svekke legitimiteten til den eksisterende føreropplæringsmodellen.

Når det i dag ble klart at ferdighetsprøven kan avlegges helt frem til samme dag som den trafikale prøven skal avlegges, ser vi det som et tegn på at høringsuttalelsene fra bransjen til en viss grad er tatt til følge. Det at prøvene kan avlegges samme dag, bidrar til å redusere de praktiske ulempene delt prøve kan medføre. I tillegg vil det føre til at en større del av de pedagogiske rammefaktorene overlates til den enkelte lærerens faglige vurdering.

Muligheten til å velge når ferdighetsprøven skal gjennomføres setter den enkelte lærer i stand til å tilpasse opplæringen til den enkelte eleven, og å sikre den riktige progresjonen og motivasjonen for den enkelte elev. Læreren kan i samråd med eleven ta stilling til riktig tidspunkt for å avlegge ferdighetsprøven. Hvis læreren og eleven sammen finner ut at det er lurt å avlegge ferdighetsprøven tidlig er det mulig å gjøre det, men hvis lærer og elev finner ut at ferdighetsprøven kan avlegges samme dag som den trafikale prøven er det også mulig. Når det nå åpnes for denne løsningen er  det viktig at det er lærerens pedagogiske kompetanse som legges til grunn for å ta dette valget.

Vegdirektoratet sier i høringsoppsummeringen:

«Vår intensjon, og forskriftens utforming, er at ferdighetsprøven kan gjennomføres i opplæringsforløpet, der den for den enkelte kandidat gir best utbytte. Dette for å bidra til å støtte den ønskede progresjon. I dagens modell for opplæring og praktisk prøve inklusive ferdighetsprøven, er prøven definert i slutten av opplæringsforløpet. Ved å innføre delt praktisk prøve, vil endringen være at ferdighetsprøven kan avlegges på et tidligere tidspunkt i opplæringsforløpet. Hensikten er å gi trafikklæreren en mulighet til individuelt tilpasse når kandidaten meldes opp til ferdighetsprøve, fra trinn to er innmeldt og frem til samme dag som trafikal prøve avlegges. Et godt læringsutbytte er avhengig av en god individualisering, som bidrar til en god motivasjon for læring. (…)  Dette gjør at trafikklæreren med innføring av delt prøve kan påta seg ansvaret for å finne riktig tidspunkt for prøvingen av ferdighetene som ligger i kjøregårdsprøven. »

Trafikkforum forutsetter dermed at muligheten til å avlegge ferdighetsprøve og praktisk prøve samme dag er en ordning som videreføres, slik at dette blir en reell mulighet både nå og i fremtiden.

Innføring av delt praktisk prøve må da nødvendigvis føre til forsterking av samtlige førerprøvesteder for MC, slik at alle elever i hele landet er sikret et likeverdig tilbud. Muligheten for å gjennomføre ferdighetsprøve og trafikal prøve samme dag må være et reelt tilbud for alle. Når lærer og elev sammen skal ta stilling til hvordan prøvene skal gjennomføres må det være lærerens pedagogiske tilråding som legges til grunn. Valget som blir gjort må ikke være et resultat av strukturelle og materielle forhold som tilgang på førerprøvesteder. For at denne prøveformen skal ha legitimitet er det dermed viktigere enn noen gang at ingen førerprøvesteder blir lagt ned, og at det i fremtiden blir mulig å avlegge både ferdighetsprøve og praktisk prøve på samtlige førerprøvesteder.

Ferdighetsprøven kan avlegges tidligst 6 måneder før oppnådd minstealder for førerkortklassen, men det blir stilt krav om at obligatorisk opplæring trinn 1 og 2 er innmeldt før oppmelding til ferdighetsprøven. Ved utvidelse blir det ikke stilt krav om gjennomføring av obligatorisk opplæring før ferdighetsprøven.

Forskriftsendringen trer i kraft senest 23. mars 2015.

 

Merket med: ,,

Diskuter

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.