Øvelseskjøring

 –
For å bli trygg i trafikken er det viktig å ha tilstrekkelig øving. Som ved annen læring består læreprosessen av innlæring, øving, repetisjon og modning.

Du bør øve så mye som mulig, og du har lov til å øve både privat og ved trafikkskole så sant kravene til øvelseskjøring er oppfylt. Men husk at det er viktig å lære det du skal øve på ordentlig først, slik at du ikke øver inn uvaner.

For å få lov til å øvelseskjøre stilles det krav både til eleven som skal øvelseskjøre, til ledsageren som skal være med og til kjøretøyet som skal brukes.

Krav til elev

Trafikalt grunnkurs

For å øvelseskjøre på lette førerkortklasser som bil, motorsykkel, moped og traktor må man først delta på trafikalt grunnkurs. Aldersgrensen for å delta på trafikalt grunnkurs er 15 år. Etter å ha fylt 25 år bortfaller kravet til trafikalt grunnkurs, men før man kan avlegge førerprøve må man likevel delta på emnene «Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp», «Tiltak ved trafikkulykke» og «Trafikant i mørket», dersom disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere. Førerrett i en annen klasse oppnådd gjennom trafikkopplæring gir også fritak fra krav til trafikalt grunnkurs.

Når du har fullført trafikalt grunnkurs kan du finne ditt bevis for øvelseskjøring på Din side (krever innlogging via ID-porten).

Sperrefrist

For å ha lov til å øvelseskjøre må du være sikker på at du ikke har blitt ilagt sperrefrist, dvs at du har fått «utsettelse» på førerkortet. For å få lov til å kjøre bil må du vise at du er skikket til det. Du kan få sperrefrist hvis du har gjort noe galt. Det spiller ikke noen rolle om det du har gjort er trafikkrelatert. Er du i tvil, ta kontakt med politiet.

Aldersgrense

Øvelseskjøring kan ikke skje før tidligst to år før man fyller alderskravet for førerkortet.

For øvingskjøring i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE kreves det at eleven har førerett i klasse B.

Krav til ledsager

Den som skal være ledsager ved privat øvelseskjøring må ha fylt 25 år, og ha hatt førerrett på den aktuelle førerkortklassen minst siste 5 år sammenhengende.

Grunnen til at ledsageren skal ha hatt førerkort sammenhengende siste 5 år er at ledsageren skal være skikket til å være ledsager. Ledsageren trenger ikke å være spesielt flink til å kjøre bil,- det er jo eleven som skal øve og bli flink, – men ledsageren må vise nok ansvar og risikoforståelse til å ha beholdt førerretten i 5 år. Grunnen til at ledsageren må være fylt 25 år er at ledsageren må være moden nok. Frontallappen i hjernen, som styrer evnen til å ta ansvar og vurdere risiko, er ikke ferdig utviklet før i 25-årsalderen.

Krav til kjøretøy

Øvelseskjøring må foregå med kjøretøy som tilhører den førerkortklassen det skal øves på.

Bil

Bilen må være utstyrt med ekstra innvendig speil slik at ledsageren kan følge med trafikken bak. I tillegg skal bilen være merket bak med rød «L».

Moped

Ved øvelseskjøring på moped må ledsager kjøre bak med motorsykkel. Både elev og ledsager må ha refleksvest merket med «L». Ledsageren skal ha instruksjonsmulighet ved bruk av 2-veis kommunikasjonsutstyr.

Motorsykkel

Ved øvelseskjøring på motorsykkel må ledsager enten sitte på motorsykkelen det øves på, eller kjøre bak med mellomtung eller tung motorsykkel. Ledsageren skal ha instruksjonsmulighet ved bruk av 2-veis kommunikasjonsutstyr. Når ledsageren kjører bak er det ikke tillatt å ha med passasjer, verken for elev eller ledsager. Både elev og ledsager må ha refleksvest merket med «L».

Beltemotorsykkel

Ved øvelseskjøring på beltemotorsykkel må ledsager enten sitte på beltemotorsykkelen det øves på eller kjøre bak med beltemotorsykkel. Ledsageren skal ha instruksjonsmulighet ved bruk av 2-veis kommunikasjonsutstyr. Når ledsageren kjører bak er det ikke tillatt å ha med passasjer, verken for elev eller ledsager. Både elev og ledsager må ha refleksvest merket med «L».

Buss

Ved øvelseskjøring på buss er det ikke tillatt å ha med passasjerer.

 

Publisert 15.11.2014
Oppdatert 05.01.2017

1 kommentar til «Øvelseskjøring»

  1. […] Les mer om øvelseskjøring […]

      -  

Lukket for kommentarer.