Mengdetrening

Manglende førerdyktighet er en vesentlig faktor ved ungdomsulykker. Statens vegvesen oppfordrer derfor til mengdetrening, dvs at den som skal lære å kjøre øver mye hjemme på det som er lært på trafikkskolen.

Alle som har drevet med idrett, musikk eller andre aktiviteter hvor man skal prestere vet at det er viktig å øve mye for å forbedre ferdighetene. Det er også dette som er den viktigste årsaken til at det er vanlig med hjemmelekser. Elevene lærer på skolen, og øver på det de har lært hjemme. Det er derfor viktig at eleven allerede har lært det det skal øves på, og behersker det det skal øves på ganske bra. Det er det som kalles mengdetrening.

Det er mye å tjene på god mengdetrening, både med tanke på kostnader og med tanke på resultatet. Men da er det viktig å oppsøke trafikkskolen tidlig, slik at trafikkskolen er med i hele opplæringsforløpet. God og effektiv øving tar utgangspunkt i å lære først og å øve etterpå. Ved privat øvelseskjøring er det dessverre en utbredt praksis at man øver først og lærer etterpå.

Hvordan øvelseskjøre effektivt

 • Kom tidlig til trafikkskolen. Det er lov til å øvelseskjøre på bil fra eleven er 16 år, så sant eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs.
 • Lær på trafikkskolen, øv hjemme. Øvingen er mest effektiv når eleven selv vet hva som skal øves på.
 • Ledsageren er ikke lærer. Ledsageren skal være med for å ivareta sikkerheten, passe på at alt foregår i trygge omgivelser og selvfølgelig at alt foregår lovlig. Det er eleven som skal vite hva som skal øves på, ut fra det eleven har lært på trafikkskolen.
 • Gjennomfør mest mulig av opplæringen tidlig. Jo mer eleven kan, jo mer er det mulig å øve effektivt på, for å bli enda tryggere i trafikken. Det er når all formell opplæring er gjennomført at det blir virkelig høy kvalitet på mengdetreningen.

Fordeler med å starte opplæringen tidlig

 • Eleven blir mye tryggere i trafikken fordi grunnleggende rutiner er innarbeidet
 • Eleven blir flinkere til å ta selvstendige og gode beslutninger med lav risiko
 • Fravær fra skole blir fordelt over lengre tid
 • Kostnadene blir fordelt over lenger tid
 • Kvaliteten på mengdetrening og øvelseskjøring hjemme blir mye bedre

Forslag til plan for trafikkopplæring klasse B

Ideelt sett er det elevens utvikling; elevens ansvarsforståelse, modenhet og ferdigheter som bør bestemme progresjonen i opplæringen. Hvis eleven er klar for det, vil det være en fordel å gjennomføre mest mulig av opplæringen tidlig.

Hvis det er ønskelig å fordele kostnadene over tid, kan imidlertid følgende eksempel være en god plan:

 • 15 år: Trafikalt grunnkurs
 • 16 år: Kjøretimer trinn 2, øving hjemme
 • 16,5 år: Kjøretimer trinn 3, øving hjemme
 • 17 år: Sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei, øving hjemme.
 • 17,5 år: Avlegge teorieksamen på trafikkstasjonen. Øving hjemme. Avsluttende timer på trafikkskole
 • 18 år: Praktisk førerprøve
Publisert 08.10.2014

2 kommentarer til «Mengdetrening»

 1. […] Les mer om mengdetrening […]

    -  

Lukket for kommentarer.