• Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Siste nyheter

19.05.2016
Konstruktivt møte i vegdirektoratet

Les mer

03.05.2016
Et sikkert vårtegn dukket opp i dag, da NAF kunngjorde hvilke uker de ulike øvingsbanene har feriestengt sommeren 2016. Den avbildede Lånkebanen holder imidlertid åpent hele sommeren gjennom.

Les mer

03.05.2016
Forslag til endring i trafikkopplæringsforskriften med tilhørende læreplaner er nå ute på høring. Høringsfristen er satt til 3. august 2016

Les mer

03.05.2016
Gode holdninger bak rattet bidrar til færre drepte og hardt skadde. Vegdirektoratet har nå sendt et forslag til forbedret føreropplæring på høring.

Les mer

14.04.2016
Lovendring sendt på høring i dag.

Les mer

01.04.2016
Nytt kurs starter 1. juni

Les mer

08.03.2016
Helt i tråd med Trafikkforums syn er det nå bestemt at reviderte læreplaner planlegges iverksatt først fra 1.1.2017. MC-sesongen får dermed gå uforstyrret iht eksisterende læreplan.

Les mer

04.03.2016
Studentene ved trafikklærerutdanningen på Kjeller inviterer skoler og organisasjoner

Les mer

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS